Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ПЭЛДЭН ДАБУ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/188
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №237 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2009.11.23
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011199081
6 Компанийн регистрийн дугаар 5312302
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Х. Алтайсайхан   321962
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 4-р хороо, 11-р байр, 03 тоот. 

Х. Алтайсайхан

Х. Алтайсайхан