Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ЦАГААН СУМЫН ГОЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/193
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №15 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2010.01.27
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011180065
6 Компанийн регистрийн дугаар 5280303
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валют арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Р. Уранчимэг   99194211
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 2-р хороо, Төмөрчний гудамж. 

Р. Уранчимэг

Р. Уранчимэг