Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "БАЯНГОЛ УНДАРГА ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/196
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №50 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2010.02.26
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 90112101128
6 Компанийн регистрийн дугаар 5331587
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валютын арилжаа 
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Х. Цэндбаяр   99115405
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, "Баянгол ЗБ" ХК-ийн байр.

Х. Цэндбаяр

Х. Цэндбаяр