Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ДЕВЕЛОПИНГ ЭНТЕРПРЕНЮРИАЛ МОНГОЛИА ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/219
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №86 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2011.03.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011262098
6 Компанийн регистрийн дугаар 5432081
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Хүрэлтогоо   327878 99118111
9 Компанийн  хаяг байршил  УБ, СБД, 1-р хороо, Жамъян гүний гудамж-2, Чандмань төв, 405 тоот

Г.Хүрэлтогоо

Г.Хүрэлтогоо