Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ТӨГӨЛ ИНВЕСТ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/220
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №93 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2011.03.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011265144
6 Компанийн регистрийн дугаар 5443261
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар З.Бямбасүрэн   99104871 99100719
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, ЧД, Энхтайваны гудамж, Пийс тауэр, 904 тоот

З.Бямбасүрэн

З.Бямбасүрэн