Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "БУМАН ДУСАЛ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/229
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №192 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2011.06.30
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011289025
6 Компанийн регистрийн дугаар 5476658
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

1.Зээл

2.Итгэлцлийн үйлчилгээ

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Ариунсарнай
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, ЧД, 4-р хороо, Бага тойруу, 17-20 тоот

Б.Ариунсарнай

Б.Ариунсарнай