Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "МОНГОЛИАНМОРТГЭЙЖ ФАНД ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/238
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №305 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2011.11.02
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011263124
6 Компанийн регистрийн дугаар 5442443
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                    2.Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө мэдээлэл өгөх                         3.Итгэлцл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Энхцэцэг  99118077 99994514
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, Сүхбаатар дүүрэг, 11-р хороо, 7-р хороолол, Ногоон нуурын гудамж/14180/, 101-р барилга, Pro One оффис, 1602 тоот   

Б.Энхцэцэг 

Б.Энхцэцэг