Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "МӨСТИЙН ӨВӨР БУЛАГ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/240
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №351 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2011.12.07
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 90112888095
6 Компанийн регистрийн дугаар 5481228
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Энхсайхан   99998454
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, Жуулчны гудамж-38, Монгол дахь Тайваны төвийн 2 дугаар давхарт.

Д.Энхсайхан

Д.Энхсайхан