Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ГҮН ТҮНШЛЭЛ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/245
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №68 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2012.03.14
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 2711003007
6 Компанийн регистрийн дугаар 4552474
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ш.Жаргалсайхан   99093018
9 Компанийн  хаяг байршил Төв аймаг, Баяндэлгэр сум, 1-р баг, 9-01 тоот

Ш.Жаргалсайхан

Ш.Жаргалсайхан