Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "БИЛЭГ НАСАН ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/250
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №195 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2012.06.20
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011342016
6 Компанийн регистрийн дугаар 5577845
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Хосхарцага   88055591 99109897
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 5-р хороо, 5-р хороолол, Нарны зам "Жи Эс төв"-ийн 2-р давхар.

С.Хосхарцага

С.Хосхарцага