Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ВОРЛДГОЛД ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/251
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №186 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2012.06.20
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011323083
6 Компанийн регистрийн дугаар 5545552
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                        2.Факторинг                                3.Төлбөрийн баталгаа гаргах
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Уранчимэг   99075555
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 1-р хороо, 40-50 мянгат, Баруун сэлбийн 45-р байр, 1-р давхарт

Д.Уранчимэг

Д.Уранчимэг