Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ГЛОБАЛ ПРОФИТ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/252
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №193 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2012.06.20
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011339053
6 Компанийн регистрийн дугаар 5574811
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар А.Цэцгээ 99098622
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ХУД, 15-р хороо, "Кёкүшю бэяа" ХХК-ын байр, 2 давхар

Авраг овогтой Цэцгээ

Авраг овогтой Цэцгээ