Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

Байгууллагын нэр "ЮУ ЭС ЭЙ ЭМ ӨҮ инвест ББСБ" ХХК
Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/253
Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №217 тогтоол
Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2012.07.04
 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011357019
Компанийн регистрийн дугаар 5608546
Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар О.Энхбат
Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БГД, 1-р хороо, Голден Вилл хотхон, 102-101 тоот

О.Энхбат

О.Энхбат