Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ГОВЬФИНАНС ББСБ"ХХК "Чингисхаан ресорс ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/255
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №249 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2012.08.08
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011353125
6 Компанийн регистрийн дугаар 5605881
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                                           2.Гадаад валютын арилжаа                                     3.Факторингийн үйлчилгээ                                               4.Төлбөрийн баталгаа гаргах 
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г. Зулаа 70115657
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 8/1, "Гурван гал" оффис хотхон, 509 тоот                               , 

Г.Зулаа

Г.Зулаа