Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ДИ ЭЙ ЭМ ӨҮ ЭЙ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/258
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №275 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2012.09.12
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9019060052
6 Компанийн регистрийн дугаар 5585112
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Гуанг Сон Хён   96504535, 821089474535
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 2-р хороо, Усны гудамж 18, Гарьд центр, 404, 405 тоот

Гуанг Сон Хён

Гуанг Сон Хён