Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ДӨРГӨНЧАНСАЙ ББСБ"ХХК "Энхдуулга ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/260
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №289 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2012.09.26
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011341067
6 Компанийн регистрийн дугаар 5580595
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Өлзийбаяр
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, ЧД, 3-р хороо, 40 мянгат, 19-р байр, 1 тоот

Б.Өлзийбаяр

Б.Өлзийбаяр