Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ЕЛБА ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/263
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №312 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2012.10.26
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 211001001
6 Компанийн регистрийн дугаар 2661039
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар К.Бахытжан   99995992
9 Компанийн  хаяг байршил Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 5-р баг,төв талбайн хаажууд

К.Бахытжан

К.Бахытжан