Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ШҮРЭНКАПИТАЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/273
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №17 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2013.01.23
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011359131
6 Компанийн регистрийн дугаар 5624711
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

1.Итгэлцэл

2.Факторингийн үйлчилгээ

8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар П.Эрдэнэбаатар   99117283
9 Компанийн  хаяг байршил  УБ хот, БЗД, 14-р хороо, 86 Д байр, Жойфүл центр, 5-р давхарт

П.Эрдэнэбаатар

П.Эрдэнэбаатар