Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

Байгууллагын нэр "ТЭНГЭРИЙН ЧОНО ББСБ" ХХК
Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/274
Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №18 тогтоол
Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2013.01.23
 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011213017
Компанийн регистрийн дугаар 2889471
Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр

1.Гадаад валютын арилжаа 

2.Зээл

Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Шинэмаа   99233967
Компанийн  хаяг байршил УБ, БЗД, 3 дугаар хороо, 13-р хороолол, "Нүүдэлс" төвийн 1 дүгээр давхар 01 тоот

Д.Шинэмаа

Д.Шинэмаа