Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ХАРЖЫГЕР ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/296
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №244 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2013.07.17
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 125001002
6 Компанийн регистрийн дугаар 3069354
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл  
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Е.Алыниш   95427505
9 Компанийн  хаяг байршил  Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум, 5-р баг, "Монгол даатгал" ХХК байр, 1 тоот

Е.Алыниш

Е.Алыниш