Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "МОНГОЛИАНФАЙНЭНШЛ ИНВЕСТМЕНТ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/299
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №270 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2013.08.14
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 2711003080
6 Компанийн регистрийн дугаар 5681928
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл  
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ч.Хулан   99650994
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, Багануур, 1-р хороо, 8-17 тоот

Ч.Хулан

Ч.Хулан