Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ОНЧ-ЭНХ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/304
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №347 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2013.10.02
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011398106
6 Компанийн регистрийн дугаар 4551486
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                             2.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Солонго   88116112
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 5-р хороо, 6-р хороолол, 11-р байр, 1 тоот.

Д.Солонго

Д.Солонго

1/304-01 Салбар-01 “ОНЧ-ЭНХ ББСБ” ХХК Дархан-Уул аймаг, Дархан сум
1/304-02 Салбар-02 “ОНЧ-ЭНХ ББСБ” ХХК УБ, СХД, 13-р хороо
1/304-03 Салбар-03 “ОНЧ-ЭНХ ББСБ” ХХК УБ, Багануур дүүрэг, 3-р хороо,