Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "САЙХАНЫ УНДРАА ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/309
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №381 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2013.10.23
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1311007077
6 Компанийн регистрийн дугаар 3740323
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Төмөрчөдөр   99492345
9 Компанийн  хаяг байршил СЭА, Сүхбаатар сум, 6-р баг, 2-р хэсгийн, 1-р давхарт

1.Төмөрчөдөр

1.Төмөрчөдөр