Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ДҮГЭРЭГ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/311
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №424 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2013.11.06
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011440052
6 Компанийн регистрийн дугаар 5759897
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ч.Андсайхан   96650221
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 3-р хороо, Сөүлийн гудамж, Браухаус төв, 310 тоот.

Ч.Андсайхан

Ч.Андсайхан