Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ТРАСТКАПИТАЛ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/313
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №421 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2013.11.06
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011403037
6 Компанийн регистрийн дугаар 5693977
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                            2.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Л.Оюунцэцэг 
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БГД, 4-р хороо, Нарны зам, 8/1 Тм центр, 301 тоот.

Л.Оюунцэцэг

Л.Оюунцэцэг