Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ДЭЛГЭРФИНАНС ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/327
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №28 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.01.29
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011444013
6 Компанийн регистрийн дугаар 5767261
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар О.Дэлгэрмаа     99112762
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 8-р хороо, 49/1-р байр, 202 а тоот. 

О.Дэлгэрмаа

О.Дэлгэрмаа