Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ВИЛЭНД КАПИТАЛ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/328
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №29 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.01.29
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9019076003
6 Компанийн регистрийн дугаар 5762375
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Тервалл Оливер жулиан   99844844
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 3-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, Peace цамхаг, 1302 тоот

Тервалл Оливер жулиан

Тервалл Оливер жулиан