Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ӨЛЗИЙКАПИТАЛ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/337
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №52 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.02.26
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011444149
6 Компанийн регистрийн дугаар 5774004
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ж.Ачиймаа   99100801
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СХД, 13-р хороо, 9-р байр, 2 тоот 

Ж.Ачиймаа

Ж.Ачиймаа