Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ДУН ЭКС ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/338
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №79 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.03.12
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1411007148
6 Компанийн регистрийн дугаар 3866203
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Ганболд   88115949
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 5-р хороо, Вектория центер, 4-р давхарт

Д.Ганболд

Д.Ганболд