Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ХОСМӨНХ ИНВЕСТ"ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/339
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №78 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.03.12
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011445031
6 Компанийн регистрийн дугаар 5787653
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ч.Оюунцэцэг   99066412
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, СБД, 1-р хороо, Сөүлийн гудамж, Од плаза, 501 тоот.

Ч.Оюунцэцэг

Ч.Оюунцэцэг