Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "НАРНЫ ХӨТӨЧ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/344
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №105 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.03.26
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1311010123
6 Компанийн регистрийн дугаар 3747182
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Цээпилдорж   86027677
9 Компанийн  хаяг байршил СЭА, Мандал сум, 7-р баг, Минжийнхангай, "Нарны өртөө" плаза, 509 тоот.

Б.Цээпилдорж

Б.Цээпилдорж