Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ТҮМЭН МЕНЕЖЕМЕНТ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/348
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №98 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.03.26
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011456028
6 Компанийн регистрийн дугаар 5789966 
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Баянтуяа 99098179 322241
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 4-р хороо, 1р 40 мянгатын, 53-р байр, 01 тоот

Г.Баянтуяа

Г.Баянтуяа