Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "БИДД ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/367
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №163 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.05.21
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011433024
6 Компанийн регистрийн дугаар 2672138
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                           2.Гадаад валютын арилжаа 3.Төлбөрийн баталгаа гаргах 
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Ишцэдэн   99088388
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, БГД, 7-р хороо,, Мэжик сити худалдаа, үйлчилгээний төв, 2 давхар, 6 хэсэг

С.Ишцэдэн 

С.Ишцэдэн