Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "СМАРТКАПИТАЛ ФАНД ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/392
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №281 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.08.06.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011389057
6 Компанийн регистрийн дугаар 5671531
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                  2.Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө мэдээлэл өгөх
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар М.Алтантуяа
9 Компанийн  хаяг байршил Орхон аймаг Эрдэнэт хот, Уурхайчин баг Худалдааны гудамж, ТТ худалдааны төв

М.Алтантуяа

М.Алтантуяа