Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "АНАНД ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕР ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/397
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №296 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.08.27.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011494047
6 Компанийн регистрийн дугаар 5861209
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                                
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Т.Мөнхжаргал  99093945
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БЗД, 26-р хороо, Олимп хотхон, 102-185 тоот

Тэгшжаргал овогтой Мөнхжаргал

Тэгшжаргал овогтой Мөнхжаргал