Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "СИТИПАРТНЕРС ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/398
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №297 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.08.27.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011158057
6 Компанийн регистрийн дугаар 5238102
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                                
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Мөнхцолмон   94028899
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 3-р хороо, 5-р хороолол, 40-р байр, 51 тоот

Б.Мөнхцолмон

Б.Мөнхцолмон