Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

Байгууллагын нэр "НАНДИНШҮТЭЭН ФИНАНС ББСБ"ХХК
Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/402
Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №309 тогтоол
Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.09.17.
 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011492092
Компанийн регистрийн дугаар 5857244
Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                                
Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Эрдэнэтуяа   99291514
Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 3-р хороо, 2-о 40 мянгат, 15, 48 тоот

Г.Эрдэнэтуяа

Г.Эрдэнэтуяа