Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "МӨНХКРЕДИТ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/404
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №311 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.09.17.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011466052
6 Компанийн регистрийн дугаар 5823919
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                                
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Эрдэнэцэцэг   99119728
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 12-р хороо, Хангайн 19-р байр 707 тоот 

Б.Эрдэнэцэцэг

Б.Эрдэнэцэцэг