Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ЧИМБУМ АКТИВ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/405
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №312 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.09.17.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1911017086
6 Компанийн регистрийн дугаар 4264738
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                                
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Н.Отгончимэг   99092213
9 Компанийн  хаяг байршил ДАА, Дархан сум, 12-р баг, 14-р байр

Н.Отгончимэг

Н.Отгончимэг