Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ШИНЭ ХАН ЖИГҮҮР ФИНАНС ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/409
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №316 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.09.17.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011475150
6 Компанийн регистрийн дугаар 5843499
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Н.Эрдэм   99040699
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 3-р хороо, 3-р байр, 18 тоот

Н.Эрдэм

Н.Эрдэм