Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "МЭРГЭН ФИНАНС ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/418
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №365 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.10.21.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011472065
6 Компанийн регистрийн дугаар 5821878
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валютын арилжаа 2.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Сарангэрэл   88098488
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 2-р хороо, Мөнгөт шарга төв, В-25 тоот

Б.Сарангэрэл

Б.Сарангэрэл