Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "БАРС КАПИТАЛ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/420
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №395 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.11.05.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011492098
6 Компанийн регистрийн дугаар 5857678
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Ганбаяр
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 2-р хороо, 5-р хороолол, "Альфа цогцолбор"ХХК-ийн 2 давхарт

Б.Ганбаяр

Б.Ганбаяр