Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "АХИМ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/455
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №89 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.01.28.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011510045
6 Компанийн регистрийн дугаар 5908264
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Н.Шинэчимэг 99007692
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БГД, 20-р хороо, "Цацрах цог"ХХК-ийн байр, 2-р давхар, 201 тоот

Н.Шинэчимэг

Н.Шинэчимэг

1/455/01 1 Ахим 2018.08.02 №478 Улаанбаатар хот Сонгинохайрхан дүүрэг 32-р хороо, Авто худалдааны цогцолбор Төлөөлөгчийн газар