Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ХИМУРГА ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/470
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №214 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.22
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011508077
6 Компанийн регистрийн дугаар 5894301
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Мягмаржав   88112391
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 1-р хороо, Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны байрны 203 тоот

Б.Мягмаржав

Б.Мягмаржав