Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ТАЛЫН ЗУУЧ ББСБ"
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/473
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №230 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.30
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 711003070
6 Компанийн регистрийн дугаар 3368386
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар А.Амартуяа 
9 Компанийн  хаяг байршил ДОА, Хэрлэн сум, 7-р баг, 29-р байр, 31 тоот

А.Амартуяа

А.Амартуяа