Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ҮЦЗЗ-Кастодиан

1 Байгууллагын нэр "ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 321/02
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №388 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.10.21
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9016001006
6 Компанийн регистерийн дугаар 2635534
7 Хэлбэр Кастодиан
8 Хүчинтэй хугацаа 10 жил
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, ЧД, Жуулчны гудамж-7, Бага тойруу-12,

УБ хот, ЧД, Жуулчны гудамж-7, Бага тойруу-12,