Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ҮЦЗЗ-Андеррайтер

1 Байгууллагын нэр "БИ ДИ СЕК" ХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 3/15
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар  №113 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.08.17
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9010001030
6 Компанийн регистерийн дугаар 2052482
7 Хэлбэр 1.Брокер                   
2.Дилер                 
3.Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх                
4.Андеррайтер
5. Номинал дансаар харилцагчдад үйлчилгээ үзүүлэх
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал Д.Даянбилгүүн Утас:99112846
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, СБД, 8-р хороо Залуучуудын өргөн чөлөө 27/1 байр, Empire building 

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ БРОКЕР, ДИЛЕР БУСАД АЖИЛЧДЫН ТАНИЛЦУУЛГА 

Регистерийн дугаар

Овог, Нэр

Албан тушаал

1

ХП76061036

Д.Даянбилгүүн

Гүйцэтгэх захирал

2

ХП76020415

Б.Лхагвадорж

Тэргүүн дэд захирал

3

Хп74122212

Н.Батгэрэл

 Дэд захирал

4

СП79110615

Ш.Шинэбаяр

Хөрөнгө оруулалтын албаны менежер

5

ДЮ84041607

Б.Амарбаясгалан

Хөрөнгө оруулалтын албаны мэргэжилтэн

6

СБ86061118

Г.Мөнхтулга

Институционал харилцагчийн албаны менежер

7

ЖИ85032413

Б.Ганболд

Хөрөнгө оруулалтын албаны мэргэжилтэн

8

ЧП80092612

Г.Ганзориг

Маркетингийн албаны менежер

9

ХП75072412

С.Пүрэвсүрэн

Дотоод албаны менежер

10

ЦБ85061610

Ц.Цог

Харилцагчийн  албаны менежер

11

РЖ85052804

О.Уранбайгаль

Back office албаны менежер

12

ПО83012814

С.Дамдинсүрэн

I.T менежер

13

ИР88092115

Ж.Сайнбаяр

Институциональ харилцагчийн албаны мэргэжилтэн

14

ВЭ85082265

Б.Лхамдолгор

Хөрөнгө оруулалтын албаны мэргэжилтэн

15

РЭ87050214

Х.Болд

Санхүүгийн албаны мэргэжилтэн

16

ЧВ86020182

А.Гэрэлмаа

Харилцагчийн  албаны брокер

17

ИА90071513

Ч.Дагийжанчив

Институциональ харилцагчийн албаны мэргэжилтэн

18

ДЖ90092407

Г.Гэрэлт-Од

Хөрөнгө оруулалтын албаны мэргэжилтэн

19

УЗ90032685

Г.Мөнхзаяа

Харилцагчийн  албаны брокер

20

ЖЯ86081017

О.Одбаяр

Институциональ харилцагчийн албаны мэргэжилтэн

21

ЕА87082306

Т.Отгонжаргал

Back office албаны мэргэжилтэн

22

ТБ88021864

T.Цагаанцэцэг

Санхүүгийн албаны мэргэжилтэн

23

УУ89120478

З.Одбаяр

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх салбарын мэргэжилтэн

24

ИС89112331

Ө.Даваасүрэн

Хөрөнгө оруулалтын албаны мэргэжилтэн

25

РЮ89102302

М.Даваажаргал

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, мэдээллийн ажилтан

26

ЕЮ90082917

Б.Билгүүн

Харилцагчийн  албаны брокер

27

MT90072234

Э.Алтансүх

Харилцагчийн  албаны брокер

28

РЮ89051515

Л.Сэргэлэн

Харилцагчийн  албаны брокер

29

ОЮ88061912

О.Пүрэвдорж

Хөрөнгө оруулалтын албаны мэргэжилтэн

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ БРОКЕР, ДИЛЕР БУСАД АЖИЛЧДЫН ТАНИЛЦУУЛГА 

Регистерийн дугаар

Овог, Нэр

Албан тушаал

1

ХП76061036

Д.Даянбилгүүн

Гүйцэтгэх захирал

2

ХП76020415

Б.Лхагвадорж

Тэргүүн дэд захирал

3

Хп74122212

Н.Батгэрэл

 Дэд захирал

4

СП79110615

Ш.Шинэбаяр

Хөрөнгө оруулалтын албаны менежер

5

ДЮ84041607

Б.Амарбаясгалан

Хөрөнгө оруулалтын албаны мэргэжилтэн

6

СБ86061118

Г.Мөнхтулга

Институционал харилцагчийн албаны менежер

7

ЖИ85032413

Б.Ганболд

Хөрөнгө оруулалтын албаны мэргэжилтэн

8

ЧП80092612

Г.Ганзориг

Маркетингийн албаны менежер

9

ХП75072412

С.Пүрэвсүрэн

Дотоод албаны менежер

10

ЦБ85061610

Ц.Цог

Харилцагчийн  албаны менежер

11

РЖ85052804

О.Уранбайгаль

Back office албаны менежер

12

ПО83012814

С.Дамдинсүрэн

I.T менежер

13

ИР88092115

Ж.Сайнбаяр

Институциональ харилцагчийн албаны мэргэжилтэн

14

ВЭ85082265

Б.Лхамдолгор

Хөрөнгө оруулалтын албаны мэргэжилтэн

15

РЭ87050214

Х.Болд

Санхүүгийн албаны мэргэжилтэн

16

ЧВ86020182

А.Гэрэлмаа

Харилцагчийн  албаны брокер

17

ИА90071513

Ч.Дагийжанчив

Институциональ харилцагчийн албаны мэргэжилтэн

18

ДЖ90092407

Г.Гэрэлт-Од

Хөрөнгө оруулалтын албаны мэргэжилтэн

19

УЗ90032685

Г.Мөнхзаяа

Харилцагчийн  албаны брокер

20

ЖЯ86081017

О.Одбаяр

Институциональ харилцагчийн албаны мэргэжилтэн

21

ЕА87082306

Т.Отгонжаргал

Back office албаны мэргэжилтэн

22

ТБ88021864

T.Цагаанцэцэг

Санхүүгийн албаны мэргэжилтэн

23

УУ89120478

З.Одбаяр

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх салбарын мэргэжилтэн

24

ИС89112331

Ө.Даваасүрэн

Хөрөнгө оруулалтын албаны мэргэжилтэн

25

РЮ89102302

М.Даваажаргал

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, мэдээллийн ажилтан

26

ЕЮ90082917

Б.Билгүүн

Харилцагчийн  албаны брокер

27

MT90072234

Э.Алтансүх

Харилцагчийн  албаны брокер

28

РЮ89051515

Л.Сэргэлэн

Харилцагчийн  албаны брокер

29

ОЮ88061912

О.Пүрэвдорж

Хөрөнгө оруулалтын албаны мэргэжилтэн

УБ хот, СБД, 8-р хороо Залуучуудын өргөн чөлөө 27/1 байр, Empire building