Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ҮЦЗЗ-Андеррайтер

1 Байгууллагын нэр "ЭС ЖИ КАПИТАЛ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 3/56
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №406 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2010.12.09
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011245089
6 Компанийн регистерийн дугаар 54040445
7 Хэлбэр 1.Брокер
2.Дилер
3.Хөрөнгө оруулалтйн зөвлөх
4.Анддарейтер
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

Э.Сод-Эрдэнэ 
2.Б.Батхүү Утас:91919568

9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, ЧД, 3-р хороо, Пийс тауэр, 13р байрны 6 тоот.                            

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ БРОКЕР, ДИЛЕР БУСАД АЖИЛЧДЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Овог

Нэр

Албан тушаал

Төгссөн сургууль, мэргэжил

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дугаар

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дуусах хугацаа

1

Базар

Батхүү

Үүсгэн байгуулагч, хувь нийлүүлэгч.

 

 

 

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ БРОКЕР, ДИЛЕР БУСАД АЖИЛЧДЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Овог

Нэр

Албан тушаал

Төгссөн сургууль, мэргэжил

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дугаар

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дуусах хугацаа

1

Базар

Батхүү

Үүсгэн байгуулагч, хувь нийлүүлэгч.

 

 

 

УБ хот, ЧД, 3-р хороо, Пийс тауэр, 13р байрны 6 тоот.  

91919568; info@sgcapbrokerage.c