Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "МОНГОЛИАН ФҮЧЭ ФИНАНС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/488
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №265 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.06.10
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011546038
6 Компанийн регистрийн дугаар 5960711
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Сайханбаяр    99112148 89112148
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 1-р хороо, Олимпийн гудамж, 14-6 тоот. 

Г.Сайханбаяр 

Г.Сайханбаяр