Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ТЭНҮҮН СҮЛД КАПИТАЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/487
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №264 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.06.10
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011436076
6 Компанийн регистрийн дугаар 5752949
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Нямсүрэн   99081087
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БГД, 11-р хороо, 4-р хороолол, 46-09 тоот

Б.Нямсүрэн

Б.Нямсүрэн